Vaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit

De allra flesta valpköpare är noga med att kontrollera att valpen har fått den första vaccinationssprutan mot parvovirus, hepatit och valpsjuka och ser även till att ordna den andra vaccineringen i grundskyddet. Men vad inte alla kommer ihåg är att hunden ska återvaccineras mot både parvo, valpsjuka och hepatit inom ett år efter den andra grundvaccineringen för att skyddet ska bli fullgott. Och vad ännu fler glömmer bort är att man sedan ska vaccinera om hunden för samma sjukdomar vart tredje år. Många veterinärer skickar ut vaccinationspåminnelser men se även till att göra en notering själv.

En chihuahua sover under en filt

(Visited 1 times, 1 visits today)